Varen in het domein van de Zeearend

99,00

Varen en vogelen op het Haringvliet, een unieke vogelexcursie

✓ Veel kans op de “vliegende deur” oftewel de Zeearend
✓ Broedkolonies van Grote stern, Lepelaars en Grote zilverreigers
✓ Visarend en Bruine kiekendief
✓ Kans op de Roerdomp en de IJsvogel
✓ Bever en Beversporen
✓ Begeleiding van twee natuurgidsen/ vogelaars
✓ Ervaren bemanning van de Linquenda II

Een hele dag varen op het Haringvliet met het historische schip de Linquenda II, inclusief koffie/thee, lunch en een drankje

Datum:
22-06-2024 twee laatste plaatsen beschikbaar

Interesse in deze dagexcursie maar nog vragen? stel ze via Contact

 

Uitverkocht

Artikelnummer: VDZ Categorieën: , Tags: ,

Beschrijving

 

Vanaf het Haringvliet op zoek naar de Zeearend én meer

Prijs € 99,00 p.p.

Datum:
22-06-2024

 

 

 

Deelnemersaantal: Minimaal 10 personen - maximaal 25 personen

Dagexcursie 8:00-16:00 

Wat gaan we doen? Een vogelexcursie op het Haringvliet

Deze vogelexcursie gaan we een hele dag varen op het Haringvliet. Zo varen we langs alle interessante vogelplekken van deze zoete rivierarm. Hoofddoel van deze dag is het waarnemen van de Zeearend. Uw ervaren natuurgidsen zijn gespecialiseerd in het ontdekken van de vele vogelsoorten die er op en rond het Haringvliet te vinden zijn. Met de extra informatie en leuke weetjes op vogelgebied vergroot u óók nog eens uw kennis. Voor liefhebbers van natuur- en vogelfotografie zijn er genoeg fraaie onderwerpen om de lens op te richten. Een complete natuur dag op het water van het Haringvliet inclusief een heerlijke lunch! Deze vogelexcursie in het domein van de Zeearend is geschikt vóór iedereen met een hart voor de natuur en interesse voor vogels.

Het Haringvliet en Delta natuur

Tot 1970 was de open verbinding tussen de Noordzee, Rijn en Maas een belangrijke levensadder voor miljoenen trekvissen die afhankelijk zijn van paaigronden in zoet water. De Deltawerken en de daarbij behorende Haringvlietdam sloot deze levensadder af. Daarmee verdween de natuurlijke overgang van zout naar zoet water en ontstond er veel Wilgenbos langs de oevers van het Haringvliet. De gehele natuur ging achteruit en gelukkig werd er internationaal besloten dat het anders moest. In 2018 gingen de sluizen in de Haringvlietdam op een permanente kier, en is het natuurherstel van het Haringvliet begonnen. Nu er weer langzaam een natuurlijke overgang van zout naar zoet water plaats vindt weten ook de trekvissen het Haringvliet te vinden. Twee jaar later werden er al 23 vissoorten geteld zoals het Driedoornig stekelbaarsje, Spiering en de Aal. Een mooie ontdekking was de als uitgestorven beschouwde Elft in het Haringvliet.

Met het nieuw aangelegde broedeiland Bliek is er gelijk rekening gehouden met de paaiende vissoorten. Zo zal de visstand en de vis soorten alleen maar toenemen de komende jaren. Doel is om de Zalm en de Steur weer terug te krijgen in de Delta, het zou een kroon zijn op het fantastische werk van meerdere samenwerkende (inter)nationale natuurorganisaties. En waar vissen zijn in alle soorten en maten nemen ook de vogelsoorten toe. Zo is het broedsucces van de grootste roofvogel van Nederland, de Zeearend al een geweldig succes te noemen.

De Slijkplaat

Al deze invloeden van getijde en brak water zorgt voor meer diversiteit in de aanwezige soorten in en langs het Haringvliet. Watervogels scharrelen hun kostje goed bij elkaar. Op de slijkplaten prikken de steltlopers van allerlei pluimage er driftig op los. Zoutminnende planten zorgen voor verschillende soorten insecten. Het overspoelen van de zandplaten houdt de vegetatie kort en brengt ongewervelden aan land. Kokmeeuw, Visdief en Grote stern verzamelen zich elk jaar in grote kolonies op de speciaal aangelegde broedeilandjes. Hier brengen zij onder luid kabaal hun jongen groot. Zelfs de zeldzame Zwartkopmeeuw komt hier tot broeden.

De machtige Zeearend

Het ultieme van deze vogelexcursie vanaf het Haringvliet is het waarnemen van de Zeearend. Deze machtige roofvogel met een spanwijdte van wel 2,5 meter wordt ook wel een "vliegende deur" genoemd. Als deze joekel gaat jagen vliegen alle vogels in paniek op. Dit is gelijk een goede aanwijzing om goed op te letten als er grote groepen vogels het luchtruim kiezen, gróte kans namelijk dat er een roofvogel actief is. Het Haringvliet is een zeer geschikte plek voor een koppel Zeearenden. Grote bomen voor hun immense nest, veel water en veel beschikbaar voedsel. Het natuurherstel van het Haringvliet draagt er aan bij dat dit stuk van de Delta regelmatig bezocht wordt door Zeearenden. In 2021 is het zelfs gelukt voor een koppel om een jong groot te brengen in een boom langs het Haringvliet. Dit succes zou met de juiste aanpak van natuurherstel en natuurbescherming kunnen leiden tot meerdere succesvolle broedkoppels in en rondom het Haringvliet.

Het natuureiland Tiengemeten

In 2007 is dit voormalig agrarische eilandje in het Haringvliet omgevormd tot een natuureiland. Het beheer van Natuurmonumenten zorgt ervoor dat natuur, cultuurhistorie en recreatie met elkaar kan samengaan. Wij varen rondom dit eiland wat zijn naam te danken heeft aan een oppervlaktemaat genaamd " een gemet". We speuren de rietkragen, bomen en kreken af op zoek naar de Bever, Zeearend en rietvogels. Het kan zomaar gebeuren dat de schuwe Roerdomp uit het riet komt vliegen om aan de overkant in de Korendijkse slikken te gaan jagen. De ondiepe paaigronden langs het eiland levert misschien nog leuke waarnemingen op van vissoorten.

Broedvogels van riet, moeras en water

De natte buitendijkse gebieden langs het Haringvliet zijn zeer geschikt voor de vele ganzen en eenden. Maar óók de weidevogels als Tureluur, Kievit en Grutto houden van deze zompige weides. Met regelmaat zien we deze soorten overvliegen op zoek naar voedsel voor hun jongen. Als er een roofvogel als de Slechtvalk hun kroost bedreigt gaat de hele groep de lucht in om deze dreiging af te wenden. De rietvogels laten zich ook goed zien en horen. De Koekoek is altijd op zoek naar een plek voor haar ei, en dat wordt niet gewaardeerd door de Kleine karekiet of Rietzanger

Broedende Bruine kiekendieven vliegen vaak op vanuit het riet, waar ze op de grond een nest met jongen verzorgen. Vanaf het water is het allemaal zeer goed te zien zonder dat we de vogels verstoren. De rietgebieden ten oosten en westen van het Spui zijn een magneet voor vogels. De Korendijkse en Beninger slikken worden jaarlijks bezocht door honderden soorten vogels, we gaan er met het schip langzaam varend voorbij zodat we het allemaal in ons op kunnen nemen.

De  broedkolonies van Aalscholvers, Lepelaars en Dwergstern op de Ventjagersplaten kunnen we met de verrekijkers en telescopen goed van afstand bewonderen. Een leuke dimensie om dit vanaf het water te kunnen aanschouwen. De vogels die gaan foerageren op het water zullen ons met regelmaat passeren.

De Linquenda II

We mogen deze dag meevaren op de historische Klipperaak de Linquenda II. Dit schip gebouwd in 1914 is een zeilend binnenvaartschip van 25 meter lang en 5 meter breed. De diepgang van dit schip is 1,3 meter diep en heeft twee zwaarden. Het schip is van alle gemakken voorzien en biedt buiten genoeg ruimte om rustig te turen en of te fotograferen. De twee ervaren gidsen zullen verdeeld over het schip u voorzien van de nodige interessante uitleg. Langzaam vaart de schipper ons langs de plekken waar we de vogels goed kunnen waarnemen. We houden altijd gepaste afstand om de vogels alle rust en ruimte te geven en niets te verstoren.

De thuishaven van dit prachtige schip is Hellevoetsluis, gelegen langs het Haringvliet op het eiland Voorne-Putten. De ervaren bemanning Jan en Simone zorgen voor een gemoedelijke sfeer, heerlijk eten en drinken en een veilige vaartocht.


NB: De schipper bepaalt ten alle tijde of de weersomstandigheden het toelaten om uit te varen. Indien uitvaren niet mogelijk is wordt er een alternatief programma aangeboden met ook veel natuurbeleving en kans op het waarnemen van de Zeearend.


Doelsoorten:

Zeearend, Visarend, Bruine kiekendief, Havik, Sperwer, Slechtvalk, Boomvalk, Aalscholver, Lepelaar, Roerdomp, Kleine zilverreiger, Grote zilverreiger, Purperreiger, Koereiger, Zwartkopmeeuw, Pontische meeuw, Grote stern, Dwergstern, Visdief, IJsvogel, Dodaars, Casarca, Zomertaling, Grote zaagbek, Middelste zaagbek, Gierzwaluw, Oeverzwaluw, Grutto, Kluut, Steltkluut, Kleine plevier, Bontbekplevier, Tureluur, Witgat, Oeverloper, Blauwborst, Rietzanger, Kleine karekiet, Snor, Sprinkhaanzanger, Bosrietzanger, Nachtegaal,  Koekoek, Bever, Ree.

Wat is inbegrepen

Inclusief:

Begeleiding van twee bekwame gidsen/vogelaars

✓ Vaartocht met de Linquenda II, inclusief  ervaren bemanning

Onbeperkt koffie/thee met een koek 

✓ Lunch

✓ Gebruik van optiek (telescopen) en verrekijkers te leen

Vogel documentatie

Een consumptie in de "Hollandse bar"

Digitaal verslag met foto’s en soortenlijst na afloop

 

 

 

 

 

Exclusief:

 Vervoer naar afspreekplaats

 Extra (alcoholische dranken)

Praktisch

Wat kunt u meenemen:

 • Kleding naar gelang de weersverwachting. We zijn de hele dag op het water houdt daar rekening mee.
 • Water en winddichte kleding.
 • Makkelijke schoenen met rubberen zool
 • Zonnebescherming, zonnebril of een hoed/pet
 • Een verrekijker vergroot het kijkplezier

Natuurfotografie

Varen in het domein van de Zeearend is geschikt voor iedereen met een hart voor de natuur. Maakt u graag foto's? Iedere beginnende of meer gevorderde natuurfotograaf kan op het Haringvliet zijn hart ophalen. We nemen de tijd om op diverse locaties de vogels te observeren en ook te kunnen fotograferen. Wij houden ons daarbij aan de gedragscode van fotografen!

Dat betekent soms dat we niet al te dichtbij kunnen komen, een zoom of telelens biedt dan uitkomst. Voor de landschappen of vergezichten over het water is een groothoeklens of een fish eye zeer geschikt. Denk aan een polarisatiefilter, als u die heeft,  om de schittering van het water te temperen. Een grijsverloopfilter kan de bij fel zonlicht de lucht iets donkerder maken om het contrast tussen de lucht en het water te verkleinen.

Ook op het gebied van natuurfotografie kunnen uw gidsen u met advies bijstaan. Doordat zij zelf al vele jaren hobbymatig fotograferen hebben zij veel ervaring met onder andere vogelfotografie. Vogels in vlucht fotograferen is lastig maar zeker te leren. zij helpen u graag met het vinden van de juiste instellingen.


NB: Hoewel er genoeg tijd is om te fotograferen ligt de klemtoon van deze vogelexcursie op de natuurbeleving en vogels kijken.

 

Gids en reisbegeleider tijdens deze natuurreis

Klik op de naam ↓

Een dag op pad met Chris en Annemieke levert u naast mooie waarnemingen en een gezellige dag ook veel kennis op. Met veel passie en enthousiasme vertellen over de vele flora en fauna in en rondom het Haringvliet. Als lokale vogelaars weten zij de juiste plekken op het Haringvliet te vinden.

Verzamelpunt

Parkeerplaats restaurant Aquarius

Zuidfront 2,
3221 AZ Hellevoetsluis

Openbaar Vervoer: Vanuit Spijkenisse metrocentrum bus 105 , halte vesting (op de kanaalweg,westzijde)

Dit aanbod valt niet onder de garantie van STO Garant. U kunt de voorwaarden van deze garantieregeling vinden op de website van STO Garant sto-garant.nl/downloads.

Beoordelingen

 1. Gerrit Hijbeek (geverifieerde eigenaar)

  Byzondere natuur-vaartocht over een van onze grootste rivieren, met nog een rescue-activity van twee catamaranzeilers (gebroken mast). Bijna ongelofelijk hoeveel leven van met name vogels je vanaf eens een ander kant ziet. Ook veel jong spul wat tijdens het voor anker gaan goed te bewonderen was, inclusief een heel jonge zeearend met ouder op het nest. En als je dacht dat je wel alles gezien had wisten Chris of Annemieke nog wel meer aan te wijzen of een anecdote te vertellen. Kortom een heerlijk vaar-natuurdagje, een aanrader voor een volgende keer !

  • admin

   Dankjewel Gerrit voor jouw goede omschrijving van deze dagexcursie op het Haringvliet. Fijn om te horen dat je genoten hebt en dat zelfs jij met al jouw ervaring nog nieuwe dingen geleerd hebt ?

 2. Wim Klok (geverifieerde eigenaar)

  Wat een mooie dag is het geworden. Onze gidsen Chris en Annemiek weten en zien echt alles. Daardoor was er aan het eind van de dag een waslijst van verschillende vogels te noteren, wellicht was die nog groter geweest als we zoals de bedoeling was rond tiengemeten waren gevaren maar er moesten 2 catamaranzeilers worden gered die ronddobberde met gebroken mast. De lunch was ook goed verzorgd. Kortom een geslaagde dag met als hoogtepunt 4x een zeearend gezien.
  Bedankt Chris en Annemiek

  • admin

   Graag gedaan en jullie bedankt voor de mooie woorden. Het was inderdaad een heerlijke dag op het water met mooie vogelsoorten. Top waren uiteraard de vier Zeearenden!
   Graag tot een volgende keer.

   Groetjes Chris en Annemieke

 3. Lia Willems (geverifieerde eigenaar)

  Wat een heerlijke dag op het water.
  En wat een enthousiasme bij Chris en Annemiek. Wat hebben we veel vogels gezien en ook zelfs nog 4 zeearenden.
  Mijn dag was geslaagd en mede door het goede vakmanschap van Simone en Jan de schippers en tevens de geweldige verzorging door hun. Niets was hun teveel.
  Ook

  • admin

   Dankjewel voor jullie review. We hebben een mooie dag op het Haringvliet beleefd. Mede door de uitstekende verzorging van Simone en Jan.
   Groetjes Chris en Annemieke

 4. Ingrid Spoelman (geverifieerde eigenaar)

  Afgelopen zaterdag deze trip voor de 2e keer gemaakt en het was weer geweldig. Prachtig weer en veel gezien waaronder een paar keer de zeearenden. De verzorging van het Goldcrest Nature Team en de schippers van de Linquenda II was fantastisch

Een beoordeling toevoegen