Donker pimpernelblauwtje , Huisregels

Goldcrest Nature Tours Huisregels    

Wij hanteren enkele “huisregels” tijdens onze dagexcursies en meerdaagse tours in Nederland en Europa.

Foto code voor natuurfotografen

Bij het beoefenen van natuurfotografie mag noch het leven, noch de levenswijze van dieren en planten in het gedrang worden gebracht. Het behoud en het welzijn van dieren en hun omgeving staan voorop. De toepassing van dit principe vereist een basiskennis van natuur en ecologie. Soortenkennis en kennis van diergedrag zijn de belangrijkste elementen die aan de basis staan van verantwoorde natuurfotografie.

Het is zo simpel: er is maar één gebod voor natuurfotografen en natuurfilmers: “Gij zult niet verstoren” – wie zich daaraan houdt doet geen kwaad. Maar de praktijk is weerbarstig en gecompliceerd, dus hebben we een lijst van tien regels gemaakt waar natuur liefhebbende fotografen en filmers zich aan zouden moeten houden.

10 Gouden Regels:


1. Fotografeer dieren en planten alleen in hun leefomgeving.
2. Vang of verontrust geen dieren
3. Bied geen voedsel aan speciaal voor de foto.
4. Fotografeer alleen nesten als dit de dieren niet verstoort.
5. Houd een gepaste afstand bij het fotograferen.
6. Verdiep je in de natuur en de ecologie van de soorten.
7. Natuurfoto’s zijn niet geënsceneerd en gemanipuleerd.
8. Wees een goede natuurgast en beschadig geen natuur.
9. Betreed geen verboden terrein.
10. Laat geen afval achter.

Het maken van een foto mag in principe geen nadelige effecten hebben op de soort of op het leefgebied waarin hij voorkomt. De mens -en dus ook de fotograaf- is slechts te gast in de natuur.

Sociale media en website

Tijdens onze tours maken wij foto’s en filmpjes om op onze sociale mediakanalen en website te plaatsen ter promotie.

Heeft u er bezwaar tegen dat u op deze foto’s of filmpjes staat dan kunt u dit aangeven voor aanvang van de tour. Wij zorgen ervoor dat uw keus gerespecteerd wordt.

Heeft u er bezwaar tegen dat uw naam vermeld wordt op sociale mediakanalen en website dan kunt u dit aangeven voor aanvang van de tour. Wij zorgen ervoor dat uw keus gerespecteerd wordt.

Melden kwetsbare soorten

Als we zeldzame flora en fauna tegenkomen moeten we die beschermen tegen verstoring of vernietiging. Natuurlijk willen we graag met andere delen, en is het soms goed voor onderzoek dat er melding wordt gemaakt van zeldzaamheden.

Toch willen wij u erop wijzen dat GPS nauwkeurige locatievermelding van kwetsbare soorten niet gewenst is. Soms is het beter om de soort elders of niet te vermelden of onder embargo te zetten. Als u twijfelt of vragen heeft hierover kunt u die altijd met uw gids/reisleider bespreken.

Wielewaal man en vrouw