Chris de Nooijer gids Goldcrest Nature Tours

Chris de Nooijer even voorstellen…

Initiatiefnemer van Goldcrest Nature Tours en uw gids op al onze tours. Chris is een echte natuurman en is zoveel mogelijk buiten in de natuur. Al van jongs af aan heeft hij een passie voor vogels en hun gedrag. Ook insecten, vlinders, amfibieën, reptielen, planten en zoogdieren hebben zijn interesse. Met het bestuderen van al deze flora en fauna heeft hij veel kennis vergaard, dit deelt hij graag met u.

Vooronderzoek

Voor al onze tours doet hij gedegen vooronderzoek ter plaatse en houdt hij de recente natuurwaarnemingen in de gaten. Zo doet hij zijn best om zoveel mogelijk up to date te zijn, en u niets hoeft te missen.

Hij houdt van gezelligheid en kijkt ernaar uit om met u op pad te gaan. Met Chris de natuur ingaan betekent voor u dat u meer soorten gaat zien. Natuurlijk is het ook leerzaam omdat hij u veel kan vertellen over de soorten. U gaat de flora en fauna met andere ogen bekijken na een excursie met Goldcrest Nature Tours.

“Vogels zijn de rode draad in mijn leven”

Chris de Nooijer

Op het gebied van natuurfotografie kan hij u met tips bijstaan. Ook al is hij geen professioneel fotograaf, hij heeft door jarenlange ervaring veel kennis van fotografie opgedaan. Veel van de foto’s op deze website zijn van zijn hand. Vooral de fotografie in het veld ligt hem het meest, door het observeren van de natuur kan je er ook mooie foto’s van maken. Zo is kennis van foerageer gedrag van bijvoorbeeld vogels een uitgelezen kans om ze goed vast te leggen. Vooral vliegbeelden maken van vogels gaat Chris goed af, met een vaste hand legt hij de snelste vogels vast.

Als u wat meer van zijn natuurervaringen wilt lezen en zien verwijs ik u naar zijn persoonlijke blogpagina.

Blogpagina Chris http://cdnnatuurfotografie.blogspot.com/

Chris de Nooijer