Soortenlijst zeevogels Noordwest Spanje

Fotoverslag zeevogels Noordwest Spanje 2021

In september 2021 was een goed jaar voor Vorkstaartmeeuwen. Een aantal mooie foto’s en een soortenlijst met de aantallen van een pelagic tour op 04-09-2021. Wilt u dit ook eens meemaken? In 2022 gaan staat deze natuurreis weer op het programma. Bekijk de tourinformatie door op de link te klikken Zee-vogelen in Noordwest Spanje

Soortenlijst

Zwarte zee eend 1Scholekster 38Regenwulp 4Steenloper 2
Rosse franjepoot 10Bonte strandloper 2Grote jager 16Kleine jager 12
Kleinste jager 1Vorkstaartmeeuw 125 Kokmeeuw 147Zwartkopmeeuw 56
Zilvermeeuw 2Geelpootmeeuw 1634Grote mantelmeeuw 16Kleine mantelmeeuw 1770
Noordse stern 4Visdief 17Grote stern 4Stormvogeltje 27
Grauwe pijlstormvogel 2Noordse pijlstormvogel 1Vale pijlstormvogel 26Kuhls pijlstormvogel 10
Jan van Gent 48Aalscholver 41Kuifaalscholver 632Blauwe reiger 7
Kleine zilverreiger 2Zwarte kraai 2Boerenzwaluw 3
Griend 18Blauwe haai 1Maanvis 1