Zwarte specht, Oehoe-familie en Kraanvogels

Wederom een mooie dagexcursie kunnen geven in de omgeving van Winterswijk. Deze tour bewijst keer op keer een topper te zijn. Zo ook deze 30 april, helaas veel zware bewolking maar gelukkig zo goed als droog weer. Highlights waren de Zwarte specht, de Oehoe met jong en meerdere Kraanvogels. In verband met de coronamaatregelen zijn we vandaag alleen met Frits en Marja op pad. Het is een zeer gezellige en soortenrijke dag geworden.

Bekendelle

Om 8 uur precies zijn we op pad gegaan voor een wandeling in het bos Bekendelle. Dit bos is in particulier bezit en erg rijk aan bosvogels. De spechtenroffels klinken als muziek in de oren.

Na nog geen 10 minuten in het bos vliegt er een schitterende Zwarte specht langs ons. Gelukkig gaat hij op een boom vlakbij zitten en kunnen we hem goed bekijken. Omdat het erg bewolkt is lukt foto’s maken nog niet zo goed.

Erg verrassend waren de twee Mandarijneenden die in een boom gingen zitten. Voor zover we hebben kunnen zien hadden ze geen kwekersringen om. De Bonte Vliegenvanger en de Gekraagde Roodstaart zijn ook een mooie bonus. De gaafste waarneming in Bekendelle waren toch wel de twee Boomvalken, een paartje liet zich eerst flink horen en daarna waren ze goed te zien.
We hebben zo’n 3,5 uur gewandeld in dit schitterende bos en daarbij alle spechten gehoord en/of gezien. De Kleine bonte en de Groene lieten zich alleen horen maar de andere spechten konden we ook daadwerkelijk zien.

In de beek zien we de Grote gele kwikstaart. De Boomklever en Boomkruipers horen en zien we regelmatig. Zelfs de Kortsnavelboomkruiper horen en zien we kort. Mooie soorten planten en een zeldzame Zwarte Aardslak maken het een geslaagde ochtend.

De steengroeve

Een bezoek aan de steengroeve in Winterswijk was niet voor niks. Het Oehoevrouwtje zit honkvast op haar nestkuil/richel. Ze is mooi te zien vanaf de kijkwand, en het mooie is dat er een uilskuiken goed zichtbaar is naast moeders. Wat een geluk om zo’n jong te kunnen bewonderen. Er zijn in totaal drie jongen maar de begroeiing belemmerd het zicht op de nestrichel.

De Veengebieden rondom Winterswijk

De prachtige veengebieden zijn een mooie aanvulling op deze dag vol met bosvogels. Een hele andere biotoop met weer andere soorten natuurschoon. We lopen door nat veld met mossen, veen en heel veel schutbladeren van Rietorchis. Hier groeit ook het zeldzame Heidekartelblad. Een Geelgors laat zich goed zien en horen.

Over een pad van planken loop je over de natte heide.  Tot ons genoegen horen we ook de roep van de Kraanvogel. We positioneren ons in de uitkijktoren en meerdere Kraanvogels vliegen voor de toren langs en zijn zeer goed te bewonderen en te fotograferen, WAUW wat een mooi moment.

We rijden langs de bufferzones voor dit laagveengebied en zien daar een Kraanvogel foerageren in het gebied. Deze is ook zeer goed te fotograferen.

Vanaf de andere kant van het veengebied klimmen we op de daar aanwezige uitkijktoren. Ook daar zien we nog Kraanvogels vliegen en zingt een Boompieper zijn hoogste lied. Op de terugweg zien we nog een mooie man Geelgors die we op de foto kunnen zetten. Met een kop warme thee sluiten we een geslaagde excursie dag af.

Een korte filmpje van deze dag

Soortenlijst van deze dag van wat we gezien en/of gehoord hebben.

SpreeuwGlanskopMerelBuizerd
Gr. Bonte spechtKortsnavelboomkruiperKoolmeesBoomklever
ZwartkopKleine bonte spechtPimpelmeesZwarte Kraai
GaaiHolenduifHoutduifRaaf
BoomkruiperBonte VliegenvangerGekraagde RoodstaartVuurgoudhaan
Groene spechtMiddelste bonte spechtZwarte spechtVink
GoudhaanGrote gele kwikstaartOehoeKraanvogel
Grote LijsterWinterkoningBlauwe reigerBoomvalk
MandarijneendBlauwborstWitte kwikstaartZw. roodstaart
ZanglijsterBoompieperGrasmusTorenvalk
GeelgorsSperwerWilde gagelSchaafstro
BosanemoonVeenpluisHeidekartelbladRietorchis
VeldbiesPinksterbloemDalkruidGew.Salamonszegel
Grote muurSlanke sleutelbloemBruine kikkerGroene kikker
VermiljoenzwamAkkerhommelZwarte Aardslak