Vogelen in de Delta, goed voor een mooie lijst

Deltavogels here we come 🙂

Nadat de hete koffie in de kan zit en de stroopwafels in de tas vertrekken we op tijd naar onze verzamel locatie op Goeree. We hebben een mooie ruime bus en als iedereen heeft kennis gemaakt gaan we gauw op pad.

De weersvoorspelling beloofd tot het middaguur geen regen dus we togen als eerste naar de Brouwersdam. Het leuke van een excursie met een busje is dat we onderweg al wat over de Delta kunnen vertellen. Vogels zien we haast nog niet want de mist trekt maar moeilijk weg.

Vogelhotspot no.1, de Brouwersdam

Deze locatie is altijd goed voor veel soorten vogels. En zelfs in de mist kunnen we al gelijk mooie soorten zien. De Drieteenstrandlopers en Steenlopers zitten vlakbij dus mooie onderwerpen voor de fotografen in onze groep.

De mist trekt op en algauw zien we een Zeekoet en een adult Roodkeelduiker lekker dichtbij zwemmen. Langs de waterlijn scharrelen een Wulp, Scholeksters en een Zilverplevier hun kostje bij elkaar. We turen door de telescoop en zien meerdere groepen met Middelste zaagbekken dobberen.

Een stukje verder gereden zien we een IJseend vrouwtje vlak langs de kant. Die laten de fotografen niet voorbij gaan. Het zijn schitterende eenden om te zien. Voor we bij de sluis zijn zien we een flinke lijst aan vogels. Chris vertelt interessante informatie over de vogels en hun gedrag.

De twee soorten zeehonden in de spuisluis laten zich gelukkig ook nog goed bewonderen. Ook de aanwezige Aalscholvers zitten klaar om mooi op de kiek te komen.

De regen zet door

Na geruime tijd op de Brouwersdam te hebben doorgebracht rijden we verder Zeeland in. De regen zet inmiddels, geheel volgens de voorspellingen, goed door. Dan komt het goed uit dat we kunnen autovogelen. We rijden langs groepen ganzen en zien veel Brandganzen en kleine groepen met Rotganzen. We zijn op zoek naar de Witbuik- en Zwarte Rotgans, maar die zien we niet.

We speuren de weilanden af op zoek naar Patrijzen, als ze ineens parmantig de weg voor ons over steken. Wat een buitenkans, we zien er in totaal acht. Ze zijn behoorlijk nat geregend en het maken van foto’s levert ook al gauw een natte broek op.

Kleine zilverreigers in overvloed

Het valt ons op dat er in de polders van de Delta veel zilverreigers te zien zijn. Overal steken witte nekken boven de slootkanten uit. Van Grote zilverreigers is al langer bekent dat ze in de winter in ons land blijven. Maar we zien nu ook steeds meer Kleine zilverreigers druk foeragerend in de Hollandse sloten. Een mooie aanwinst op onze reigersoorten, met de ietwat saaie Blauwe reiger als meest voorkomend.

Ook wit maar een hele andere soort zijn Zwanen. We brengen een bezoek aan de grote groep van 40+ Kleine zwanen. Op een oud spruitenveld zitten ze in de regen en zien we kleine families van adulte vogels met juveniele exemplaren. Erg mooi om te zien hoe ze elkaar opzoeken.

IJsduiker in de Grevelingen

Een buitenkansje is de gemelde IJsduiker die op een redelijke afstand in de Grevelingen zwemt. Druk duikend naar eten is deze joekel van een vogel goed te zien. Het is jammer dat het hier nog steeds een beetje regent maar we gaan toch even de auto uit om beter te kijken en wat foto’s te maken.

Aan de andere kant van de Grevelingen kunnen we het niet laten om wat kleur in de dag te brengen. Warempel klaart het op en breekt er zelfs ook een zonnetje door. De kleurrijke Flamingo’s staan dichtbij en zijn schitterend om te zien. Iedereen geniet van deze opmerkelijke soort die hier al jaren de winter doorbrengt.

Een Smelleken als sluitstuk

Nu we weer op Goeree-Overflakkee zijn aangeland rijden we naar Markenje. De Koude hoek herbergt vele ganzen en eenden, een Bruine kiekendief vliegt laag over. Dan zien we opeens een klein valkje voor langs scheren, een Smelleken. Gelukkig landt die op een paaltje langs de weg. Vanuit de auto lukt het iedereen om deze snelle rakker te bewonderen, en een enkele foto te maken. Wat een mooi moment om deze roofvogel eens goed te kunnen bekijken.

Inmiddels hebben we een prachtige wolkenlucht met een zonnetje als we over de eilandjes van Markenje turen. We zien vele steltlopers en grote groepen met Goudplevier en Kievit.

Dan komt er een eind aan deze vogelexcursie in de Delta, met een mooie lijst aan waarnemingen. We zijn het erover eens dat de Zuid-Hollandse en Zeeuwse Delta een ware hotspot is om in de wintermaanden vogels te kijken.

Soortenlijst

Vogelsoorten

Grote zilverreigerWulpBuizerdZeekoet
RoodkeelduikerMiddelste zaagbekScholeksterBrilduiker
Grote mantelmeeuwKuifduikerGeoorde fuutAalscholver
DrieteenstrandloperSteenloperGrote sternZilverplevier
FuutBlauwe reigerBontbekplevierIJseend
KokmeeuwPaarse strandloperBergeendRotgans
StormmeeuwKleine zilverreigerLepelaarGrauwe gans
SpreeuwWilde eendGr.Canadese gansKievit
TureluurPatrijsNijlgansBrandgans
TorenvalkZwarte zwaanKnobbelzwaanSlobeend
KrakeendWintertalingSmientRosse grutto
Kleine zwaanIJsduikerFlamingoChileense flamingo
HoutduifSmellekenHavikZilvermeeuw
    

Zoogdieren

Grijze zeehondGewone zeehond