Soortenlijst Natuur op Voorne Putten

In het najaar beleven we de najaars migratie van de vele vogels die naar hun overwinteringsgebieden trekken. Het Zuid-Hollandse eiland Voorne Putten is de ideale plek om deze vogelmigratie te zien, te horen en te beleven. In 2021 hebben we diverse dagexcursies Natuur op Voorne Putten mogen geven, hieronder vindt u een soortenlijst van zo’n excursiedag. Zo krijgt u een idee wat u kunt verwachten op deze dagexcursie Natuur op Voorne Putten.

Vogelsoorten gezien en of gehoord

SperwerVinkScholeksterWulp
KokmeeuwGrote gele kwikstaartKeepSijs
HeggenmusSpreeuwWinterkoningAalscholver
Grote mantelmeeuwZanglijsterKoperwiekWilde eend
PimpelmeesKoolmeesGoudvinkBuizerd
StaartmeesGraspieperKneuRoodborst
MerelZwartkopBoomleeuwerikBeflijster
Cetti’s zangerBonte vliegenvangerBladkoningBraamsluiper
TuinfluiterBarmsijsKleine BarmsijsPutter
Grote lijsterBruine kiekendiefSmellekenLepelaar
ZilverplevierBoompieperGrote Canadese gansGrauwe gans
KolgansBontbekplevierKleine strandloperBonte strandloper
StrandplevierWitte kwikstaartBergeendOeverpieper
RaafSwinhoes BoszangerAziatische RoodborsttapuitVale Braamsluiper/Siberische Braamsluiper

Dagvlinders en nachtvlinder

Kleine vuurvlinderAtalantaDagpauwoogKlein koolwitje
Geaderd witjeWolfsmelkpijlstaart(rups)  

Planten

ZeeraketZeekraal spec.LamsoorZeewolfsmelk
Driebloemige nachtschadeBoterbloemRode klaverGewone Brunel

Zoogdieren

Ree (sporen)Konijn (sporen)Grijze zeehond

Zeldzaamheden op Voorne Putten

De migratie brengt soms zeldzame vogelsoorten met zich mee. Het eiland Voorne Putten en de nabijgelegen Maasvlakte zijn elk jaar goed voor enkele bijzondere vogelsoorten. In 2021 was het goed raak met de zeer zeldzame Swinhoesboszanger. Deze vogel werd ontdekt omdat er al veel vogelaars afkwamen op de eveneens zeer zeldzame Aziatische Roodborsttapuit. Zo krijg je het zogenaamde waarnemerseffect.

Tijdens onze dagexcursie Natuur op Voorne Putten ontdekte gids en ervaren vogelaar Chris de Nooijer een bijzondere vogel. Na determinatie van de paar schimmige foto’s kon een Orpheus Grasmus worden uitgesloten. Een vale of Siberische Braamsluiper is onze determinatie. Ook deze vogel is een zeldzame doortrekker, die even een rustpauze neemt tijdens de migratie. Ontzettend gaaf dat we deze bijzonderheid zelf ontdekt hadden, dit geeft ook de meerwaarde aan om met een ervaren vogelaar als Chris op pad te zijn. Kennis van geluiden en silhouetten van de vogels helpt om snel soorten te herkennen.

De grote groepen met Sijzen die deze dag over ons heen vlogen was echt fantastisch om te zien. We hebben er deze dag honderden gezien die steeds in groepjes van 20 tot 30 sijzen overvlogen. De Spreeuwen verzamelde zich ook al in grote groepen en een snelle korte waarneming van een enkele Bladkoning was ook een hoogtepunt.

Natuurschoon

Ondanks dat we op Voorne Putten en de Maasvlakte veel industrie hebben is het toch genieten van de natuur. De Duinen van Voorne zijn mooi in elk seizoen maar in de herfst is het prachtig. Met de verkleuring van de bomen, gele duindoornbessen en rood gekleurd zeekraal op de slikken is er veel te genieten. De zonsopkomst over de Westplaat was al een goed begin van de dag. De vogels durfde door de mist nog niet de oversteek te maken en bleven hangen in de vele duindoornstruiken. Toen de zon doorbrak kwam de vogeltrek goed op gang.

Een late waarneming van een Wolfsmelkpijlstaartrups heeft ons ook verrast. Na wat speurwerk vonden we twee van deze prachtige rupsen van de Wolfsmelkpijlstaart. Het was een leerzame en gezellige dag met veel vogeltrek en mooie waarnemingen.

Wilt u dit ook meemaken? Volgend seizoen staat deze dagexcursie ook op het programma. In het voorjaar en in het najaar, twee mooie dagexcursies in de natuur op Voorne Putten.

Een korte video om een leuke impressie te krijgen